Forberedende Grunduddannelse
BORNHOLM
Se video om uddannelsen

VELKOMMEN TIL FGU BORNHOLM

1. august starter den nye uddannelse FGU – forberedende Grunduddannelse officielt.

Første skoledag er mandag den 12. august 2019, kl. 9.00

Vi står parat på FGU Bornholms 3 adresser, hhv. Minervavej 2, Sandemandsvej 19 og Møbelfabrikken, Nexø, til at tage imod nye og gamle elever, der skal starte på den nye FGU uddannelse.

Forberedende Grunduddannelse

FGU er et tilbud som henvender sig til unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Formålet med FGU generelt er at ruste de unge på Bornholm fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme godt i gang på arbejdsmarkedet.

På FGU får du overblik, motivation og retning. Og der er masser af hjælp til det faglige. Med en FGU uddannelse den kan du tage næste skridt mod en ungdomsuddannelse eller et job.

Baggrund

FGU Bornholm opstår på baggrund af produktionsskolen BornPro og den del af aktiviteter på VUC på Campus Bornholm, som omfatter unge under 25 år inden for områderne AVU (Almen Voksen Uddannelse), FVU (Forberedende Voksen Uddannelse) og OBU (Ordblindeundervisning).

Desuden indgår en del af de uddannelsesfremmende foranstaltninger i kommunalt og produktionsskole regi, som f.eks. KUU (Kommunal Ungdoms Uddannelse) og EGU (ErhvervsGrundUddannelse).

FGU Bornholm står derfor på fundamentet af værkstedspædagogikken fra produktionsskolerne og den almene undervisning fra VUC’erne og skal gennem et nyt fælles tredje skabe en institution, der skal støtte og ruste de unge til næste skridt gennem FGU uddannelsen.

Læs mere om