Forberedende Grunduddannelse
BORNHOLM
Se video om uddannelsen

VELKOMMEN TIL FGU BORNHOLM

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) startede officielt d. 1. august og blev til virkelighed, da dørene åbnede for eleverne mandag d. 12. august.

Forberedende Grunduddannelse

FGU er et tilbud som henvender sig til unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Formålet med FGU generelt er at ruste de unge på Bornholm fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme godt i gang på arbejdsmarkedet.

På FGU får du overblik, motivation og retning. Og der er masser af hjælp til det faglige. Med en FGU uddannelse den kan du tage næste skridt mod en ungdomsuddannelse eller et job.

Baggrund

FGU Bornholm opstår på baggrund af produktionsskolen BornPro og den del af aktiviteter på VUC på Campus Bornholm, som omfatter unge under 25 år inden for områderne AVU (Almen Voksen Uddannelse), FVU (Forberedende Voksen Uddannelse) og OBU (Ordblindeundervisning).

Desuden indgår en del af de uddannelsesfremmende foranstaltninger i kommunalt og produktionsskole regi, som f.eks. KUU (Kommunal Ungdoms Uddannelse) og EGU (ErhvervsGrundUddannelse).

FGU Bornholm står derfor på fundamentet af værkstedspædagogikken fra produktionsskolerne og den almene undervisning fra VUC’erne og skal gennem et nyt fælles tredje skabe en institution, der skal støtte og ruste de unge til næste skridt gennem FGU uddannelsen.

Læs mere om