Forberedende Grunduddannelse
BORNHOLM
Se video om uddannelsen

Om

FGU Bornholm (Forberedende Grund Uddannelse) er en helt nystartet institution på Bornholm. Den er én af de 27 FGU (Forberedende Grund Uddannelse) institutioner i Danmark, som blev oprettet i forbindelse med "Aftale om bedre veje til uddannelse og job".

Bestyrelsen blev konstitueret i september 2018.

Lederen af FGU Bornholm blev fundet i december 2018, med start 1. februar 2019. Leder af FGU Bornholm er Cathie Westh.


Cathie Westh

Planen er at de første elever starter i FGU Bornholm den 1. august 2019. FGU Bornholm er en selvejende institution, som dækker Bornholms Regionskommune.

Bestyrelse

Den midlertidige bestyrelse for FGU Bornholm er udpeget af Undervisningsministeriet.

 • Erik Lund Hansen, Morten Riis og Allan Westh

  (Udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet)

 • Jens Christian Olsen

  (Udpeget af arbejdstagerorganisationerne)

 • Benny Schou

  (Udpeget af arbejdsgiverorganisationerne)

 • Signe Saabye Ottosen

  (Udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser)

 • Helle Norbye

  (Udpeget af de relevante faglige organisationer for medarbejderne på skoler der skal sammenlægges eller overdrage til FGU-institutionen)

 • Nikolaj Bregninge Itenov

  (Medarbejderrepræsentant uden stemmeret)

Vedtægter

Midlertidige vedtægter

Referater fra bestyrelsesmøderne