Covid-19

Her kan du læse de seneste nyheder om Covid-19 på FGU Bornholm

Retningslinjer og instrukser

Den fortsatte nedlukning af samfundet betyder at vi holder skolen lukket for almindelig undervisning – og i begrænset omfang tilbyder nødundervisning med fysisk tilstedeværelse. Nedlukningen er forlænget til den 28. februar 2021.

Vi fortsætter dermed den on-line undervisning af hovedparten af eleverne, de kommende uger. For elever med der mistrives eller af anden årsag har brug for fysisk tilstedeværelse, samt for STU elever, er der tilbud om fysisk fremmøde. Sidst nævnte er ved lov undtaget fra nedlukning.

Vi vil løbende informere vedr. nedlukningen på vores facebook side: FGU – Forberedende Grunduddannelse Bornholm, samt vore hjemmeside fgubornholm.dk. Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte os.

Retningslinjer og instrukser

Film om Covid-19

Som supplement til de skilte, der er sat op på skolen, samt retningslinjer, er der lavet et par film vedr. Covid-19.
Filmene er hhv. en animationsvideo om covid-19-smitterisiko og en video om korrekt håndvask.

Smitterisiko

Håndvask

Mini-instruks til elever i forbindelse med genåbning af skolen

  • Bliv som udgangspkt. i det lokale som du bliver undervist i. Det opfordres udendørspauser.
  • Vask hænder straks du ankommer til skolen. Vask hænder hver gang at du har pudset næse / nyst / hostet. Vask hænder i hver pause. Vask hænder før og efter du spiser. Vask hænder som det sidste før at du forlader skolen.
  • Ophold dig som udgangspkt. Ikke på skolens fællesarealer. Pauser afholdes, som udgangspkt. i dit undervisningslokale eller udenfor. Husk at holde afstand.
  • Gør brug af håndsprit og papir til at afspritte bord før at du starter undervisning og efter at du afslutter undervisning. Håndsprit og papir forefindes i dit undervisningslokale.
  • Gør brug af håndsprit og papir til at afspritte din computer og din telefon. Computer og telefon skal afsprittes min. 2 gange i løbet af din skoledag. Håndsprit og papir forefindes i dit undervisningslokale.
  • Hold 1 meters afstand til andre elever, samt til skolens ansatte.
  • Host / nys i din albue og ikke i din hånd.
Senest opdateret: 8. december 2020

Folder for FGU Uddannelsen

For yderligere information

Kontakt FGU Bornholm

Scroll Up