Retningslinjer

På FGU Bornholm, har vi plads til forskellighed og respekt for hinanden. Derfor har vi nogle husregler som skal overholdes, når du er på skolen, eller repræsenterer skolen i praktikker eller lignende.

Mandag, tirsdag og torsdag 8.15 – 15.00.

Onsdag 8.15-13.45. Fredag 8.15 – 13.00.
(der kan forekomme ændringer pr. adresse)

Hver morgen møder man evt. omklædt i relevant arbejdstøj på aftalte adresse. Du tilbydes morgenmad og modtager informationer for dagen.
Adresser: Minervavej 2 og Sandemandsvej 19a, 3700 Rønne eller Gl. Rønnevej 17a, 3730 Nexø.

Alle elever tilbydes morgenmad ca. fra kl. 08.30 – 08.50. Der tilbydes frokost 1 x ugentligt.

Hvis du er syg, skal du ringe til skolens kontor på tlf.: 5697 4259 mellem kl. 08.00 og 08.15 eller til din kontaktlærer/underviser.

Du skal ringe hver dag, du er syg.

Ringer du ikke, betragtes du som udeblevet, og der trækkes i skoleydelsen.

Du kan IKKE sygemelde dig pr. SMS, mail eller lignende, men kun via telefonisk personlig kon-takt, med mindre der er helt særlige grunde.

Kontoret vil ved flere eller længere sygdomsperioder forlange en lægeerklæring. Skolen betaler.

Som elev på FGU Bornholm får du udbetalt skoleydelse. Satser pr. uge for skoleydelser i 2021:

  • Under 18 år: 382 kr./uge
  • Over 18 år – hjemmeboende: 663 kr./uge
  • Over 18 år – udeboende:  1.539 kr./uge

Skoleydelsen er bagudbetalt og optjenes i 2 ugers perioder med udbetaling fredag.
For forsørgere er der adgang til et forsørgertillæg:

  • Enlige forsørgere – 1.489 kr./uge
  • Ikke-enlig – 595 kr./ uge

Du bliver trukket i skoleydelse, hvis du kommer for sent/går for tidligt eller har andet ulovlig fravær. Modtager du lommepenge (efterværn), kan du ikke modtage skoleydelse, jf. lovgivningen.

Som ordinær elev på FGU Bornholm kan du søge Ungdomskort (læs mere på www.bat.dk – ung-domskort)

  • du betaler ca. 13 kr./dag (2021 pris)
  • betaling følger kalender måned der giver fri transport på hele Bornholm med bus, samt rabat på billetter til bus/tog i resten af landet.

Vi kan hjælpe med oprettelse ved start.

På flere af værkstederne skal du benytte sikkerhedssko og tøj der er egnet til arbejdet.
Sikkerhedssko kan evt. købes/lånes på FGU Bornholm – hør nærmere ved indmeldelsen eller ved skift mellem værksteder.

I løbet af dit ophold som elev på FGU Bornholm har du mulighed for praktik. Som udgangspunkt kan du komme i praktik, når du har gået på skolen i minimum en måned og det vurderes, at du udviser stabilitet – både i arbejdet og i fremmøde.

Der er røgfri skoletid, hvorfor det ikke er tilladt at ryge på skolens område eller i skoletiden. På skolens område er det ikke tilladt:

  • At bruge, besidde, sælge eller videregive narkotiske stoffer, andre rusmidler eller dopingpræparater.
  • At møde op til undervisningen eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand. Dette er bortvisnings grundlad, hvor der kan trækkes i skoleydelse. Oplever du andre elever er påvirkede, bedes du kontakte en af skolens ansatte.

Kun ved særlige festlige lejligheder på skolen, kan der gives tilladelse til at indtage alkohol. Tilladelse gives af skolens ledelse. Unge unger 18 skal have en særskilt tilladelse fra forældre.

På vores skole skal der være plads til alle, og derfor tolererer vi ikke mobning, trusler, vold eller krænkede adfærd, og hvis du oplever det skal du kontakte din lærer eller vejleder. Dette gælder også digital chikane. 

Du må ikke optage og dele foto, video eller lyd af andre privates forhold. 

Vi passer på vores inventar og bygninger, så derfor skal du behandle det ordentligt, rydde op efter dig selv og hjælpe med rengøring, hvor det er påkrævet. 

Hvis vores adfærds og samværsregler ikke overholdes kan det medføre sanktioner. Bortfald af ydelser, udelukkelse fra undervisningen eller i grove tilfælde bortvisning fra skolen.

Når du går på FGU bliver du oprettet i vores administration. Her kan du blandt andet se dit skema, særlige aftaler og din forløbsplan. Du kan se dine oplysninger her.

Det vil på sigt være muligt for dig som elev at kunne logge på vores studieadministrative system og få adgang til disse oplysninger.

Der bliver holdt elevsamtaler mellem dig og din værkstedsleder/undervisere.

I den forbindelse laves/justeres din forløbsplan løbende.

Det er muligt at klage ifølge FGU’s forskrifter. Kontakt din vejleder, for mere information.

Senest opdateret: 2. oktober 2020

Folder for FGU Uddannelsen

For yderligere information

Kontakt FGU Bornholm

Scroll Up